Göteborg urholkar rättstryggheten för idéburna skolhuvudmän

I drygt 35 år var idéburna förskolor närapå rättslösa när det gällde prövningen av bidragen från kommunen. Dåvarande lag, 1985 års skollag, gjorde det endast möjligt att få en rättslig prövning via laglighetsprövning. När riksdagen med stor majoritet godkände 2010 års skollag var vi många som tänkte ”Skönt! Nu har vi fått en rättstrygghet på plats.” Vad var det som var speciellt? Jo, nu skulle bidragsbeslut kunna prövas som förvaltningsbesvär.

För dig som undrar vad som är skillnaden är den lika enkel som fundamental:

  • Laglighetsprövning – Varje medborgares rätt att hos en domstol få prövat om kommunalt fattade beslut stämmer överens med gällande rätt. Endast den som är folkbokförd i kommunen får överklaga. Domstolen prövar om kommunen har laglig rätt att fatta ett visst beslut. Domstolen får inte korrigera beslutet, men kan upphäva det om det strider mot gällande lagstiftning.
  • Förvaltningsbesvär – Var och en som är berörd av ett politiskt eller myndighetsbeslut ska ha rätt att få saken prövad i en förvaltningsdomstol. Den som är berörd av beslutet har rätt att överklaga. Det spelar ingen roll om man är privatperson, företag eller idéburen organisation som exempelvis en föräldrakooperativ förskola. Domstolen prövar om beslutet är ”rätt” och kan ersätta det med ett annat beslut.

Med införandet av 2010 års skollag kunde föräldrakooperativa förskolor alltså överklaga bidragsbeslutet, man var inte beroende av att en enskild förälder/kommunmedborgare överklagade. Domstolen kunde också bedöma om bidragets storlek var rätt och om det av kommunen beslutade bidraget var för lågt kunde domstolen besluta om ett nytt högre bidrag. I skollagens 28 kapitel 5 § står det ordagrant följande: ”Ett beslut av en kommun eller region får överklagas till allmän förvaltningsdomstol i fråga om bidrag enligt 8 kap. 21 §..”.

När Göteborgs kommun den 25 augusti 2021 beslutade om justering av bidragen till fristående förskolor var beslutet inte riktat till varje enskild förskola. Förskolenämndens e-postutskick med bidragsbeslutet innehöll dessutom ett tydligt besked om att det endast kunde överklagas genom laglighetsprövning. Det innebär att ingen förskola (organisation) kan överklaga. Förskolan är hänvisad till att be enskilda föräldrar att överklaga. Göteborg är inte på något sätt ensam – allt fler kommuner väljer att urholka den lagstadgade rätt till prövning som riksdagen har beslutat ska gälla för idéburna skolhuvudmän.

Om det nu börjar utvecklas en praxis som tydligt strider mot riksdagens uttalade vilja behöver riksdagsledamöterna ta sig en funderar på vad man bör göra åt det. Den långsiktiga effekten blir en utarmning av riksdagens makt. Snarare innebär det en ökad makt åt kommunerna på bekostnad av Sveriges lagstiftande församling.  

Mimmi von Troil, generalsekreterare
IV – Idéburen Välfärd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: