Vad är idéburen välfärd – egentligen?

Begreppet är sammansatt av två viktiga termer, idéburen och välfärd. Idéburen verksamhet är ett sätt att beskriva den sektor som befinner sig mellan offentlig sektor och privat sektor, den tillhör varken den ena eller andra. För att få definieras* som idéburen verksamhet ställs en del formella krav. Verksamheten ska: vara formell, till exempel ha enFortsätt läsa ”Vad är idéburen välfärd – egentligen?”