Nämndpolitiker i Hallsberg saknar tillräcklig kunskap – anser tjänsteman i Örebro

”Land ska med lag byggas” – uttrycket återfinns i Sveriges gamla landskapslagar men var även Karl XV:s valspråk. Som parentes kan nämnas att under hans regenttid infördes kommunal rösträtt för kvinnor och han är också den kung som har invigt flest järnvägar i Sverige. I dag hittar vi uttrycket i Regeringsformens första paragraf, tredje stycket: ”Den offentliga makten utövas under lagarna.”. För att detta ska kunna ske krävs det att alla också är lika inför lagen, fattig som rik, ung som gammal, kommun, region, storkoncern eller liten kooperativ förskola.

I mitt arbete möter jag tyvärr, alldeles för ofta, att det är ”skillnad på folk och folk”. Som det här med ägar- och ledningsprövning. Sedan 1 januari 2019 ställs det ett gemensamt kunskapskrav på dem som äger/driver fristående förskolor och skolor. Det är både rimligt och bra. Jag tycker dock i rimlighetens namn att man ska kunna kräva av de tillsynsmyndigheter som finns att de också har kunskap om den tillsyn de ska utöva. Så är dock inte alltid fallet. I Hallsbergs kommun vill Svenska kyrkans församling i Viby starta förskola.

Precis som alla andra söker man godkännande hos sin kommun. Hallsbergs kommun meddelar att man inte har tillräcklig kunskap för att kunna genomföra sin myndighetsutövning, så man köper tjänsten av Örebro kommun. Ansvarig tjänsteman i Örebro kommun kommer då fram till att den demokratiskt folkvalda kyrkorådsstyrelsen inte har tillräckliga kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljörätt och ekonomi. Det ni bör ha med i beaktande är att kyrkostyrelsen och dess arbete revideras årligen av en auktoriserad revisor från PwC som inte har funnit några skäl till anmärkning de senaste fyra åren.

En av kyrkostyrelsens ledamöter innehar också en presidiepost i den nämnd i Hallsbergs kommun som har ansvaret för kommunens förskolor. Man skulle ju kunna tycka att personen därmed bör anses ha insikt i de krav som gäller för förskoleverksamhet. Fast det gör inte tjänstemannen i Örebro som häver ur sig att det faktum att man sitter i bildningsnämnden i Hallsbergs kommun ”i sig inte heller ger tillräckligt med kunskap för att få bedriva förskola.”. Detta innebär ju att tjänstemannen i Örebro kommun inte anser att politikerna i bildningsnämnden i Hallsberg har tillräckligt med kunskap för att bedriva förskola. Vi talar alltså om den nämnd som har ansvaret för Hallsbergs kommunala förskolor! I denna enda mening visar tjänstemannen i Örebro hur olika vi är inför lagen. Församlingen i Viby får inte starta men det är helt i sin ordning att bildningsnämnden i Hallsberg fortsätter sin verksamhet med ansvar för både barn och elever i kommunala förskolor och skolor.

Det är bra med kunskapskrav, men det bör då omfatta alla – både offentlig och fristående. Exemplet med Hallsberg och Örebro visar dessutom med all önskvärd tydlighet att det är dags för Skolinspektionen att ta över tillsynsansvaret för fristående förskolor. Kommunerna erkänner ju själva att de inte kan!

Mimmi von Troil, generalsekreterare
IV – Idéburen Välfärd

%d bloggare gillar detta: