Vi vill fortsätta bidra till vårt gemensamma samhälle

”Det tar tid att ändra på lagstiftning och allting måste utredas grundligt” – det är ett mantra som regerings- och riksdagsföreträdare har upprepat när den idéburna välfärden har knackat på och påpekat att det behövs förändring. Oavsett regering har utredningar om ideell sektor, idéburna aktörer och civilsamhällets betydelse avlöst varandra sedan 1990-talet. Trots att direktiven i stort hela tiden har syftat till att skapa möjligheter för den idéburna sektorn att utvecklas har utredningarna, i princip utan undantag, landat i att det finns en ”kunskapsbrist” och att ”man bör inrätta ett register”.

Större delen av Europa, ja världen, har för länge sedan sprungit förbi Sverige när det gäller statsmaktens förhållningssätt till den idéburna välfärden. Bland annat har länder som Indien och Italien en särskild lagstiftning för att minska beskattningen av idéburna aktörer. I Portugal, Frankrike och Danmark har man infört lagstiftning för att underlätta för idéburna aktörer. De flesta länder, inklusive Sverige, ser ett behov av och välkomnar idéburna aktörer. Skillnaden är att i övriga världen ges den idéburna verksamheten goda förutsättningar. I Sverige har våra regeringar beslutat om utredningar, rapporter och betänkanden, till och med propositioner, i över 30 år men trots detta har man inte kommit längre än att det behövs ett register.

Vi som företräder den idéburna sektorn tycker inte illa om registertanken, men vi ser att den måste kopplas till något mer. Våra medlemmar behöver:

  • en skattelagstiftning som tar hänsyn till att de återinvesterar sitt överskott,
  • lättnader när det gäller avgifter för ägar- och ledningsprövning då styrelser byts årligen,
  • lättnader i avgifter när det gäller expansion och nyetablering,
  • särskilt avsatta kontrakt inom upphandling inom hälso- och sjukvård,
  • att svenska kommuner och regioner lär av sina europeiska kollegor för att utöka möjligheten att särskilt peka ut idéburna aktörer vid upphandlingar.

Den idéburna sektorn är tålmodig. Många av oss har i över hundra år verkat för att ge våra medmänniskor ett människovärdigt bemötande och omsorg. Vi vill kunna fortsätta att ge vård, omsorg och utbildning, bidra med sociala innovationer och öka gemenskapen och välmåendet i samhället.

IV uppmanar regering och riksdag att, tillsammans med företrädare för vår sektor, ta fram en färdplan för idéburen välfärd där, förutom punkterna ovan, det även sätts tydliga mål för att öka andelen offentligt finansierad idéburen välfärdsverksamhet.

Vi vill vara med och bidra till framtidens välfärd – men vi behöver rätt verktyg.

Mimmi von Troil, generalsekreterare
IV – Idéburen Välfärd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: