Granskning är bra, men granska alla!

Den 1 januari 2019 infördes ägar- och ledningsprövning inom den skattefinansierade välfärden. Bra! Självklart ska de som hanterar våra skattepengar granskas. Det är dock bara en femtedel som granskas. Varför? Jo, därför att resterande personer är förtroendevalda eller anställda inom den offentliga sfären.

Det lilla föräldrakooperativet Nallarna driver sin verksamhet i Göteborg. Den ideellt arbetande föräldrastyrelsen måste ständigt kunna bevisa för Göteborgs stad att man har insikt i arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ekonomi och skolförordningen. Något sådant krav ställs inte på förskolenämnden i Göteborgs stad. Det gör väl inget tycker de flesta – det finns ju tjänstemän som ska kunna detta. Jaha. Och trots kunniga tjänstemän beslutar nämnden, på tjänstemännens förslag, att i augusti 2020 dela ut nästan 17 miljoner kronor i statliga corona-pengar till sina kommunala förskolor medan de fristående ska vänta på sina dryga tre miljoner till någon gång i april/maj 2021.

I Söderhamn väljer föräldrarna att överlämna sitt föräldrakooperativ, Stimmet, till sin engagerade rektor för att driva verksamheten vidare. Rektorn har arbetet länge på kooperativet och skött det mesta. Föräldrarna tycker det är en bra lösning som tryggar framtiden för deras barn. Söderhamns kommun genomför en ”intervju” med rektorn i över fyra timmar för att se om personen har insikt i bland annat skolförfattningarna och läroplanen.

I Viby i Hallsbergs kommun vill den engagerade kyrkoherdens starta en förskola. I kyrkostyrelsen sitter en person som även är förtroendevald i kommunens ”förskolenämnd”. Eftersom Hallsbergs kommun anser att de saknar kunskap att kunna bedöma om församlingen har tillräcklig insikt anlitar man Örebro kommun att göra jobbet. Tjänstemännen i Örebro bedömer att personen som är förtroendevald i Hallsberg saknar tillräckligt insikt för att godkännas enligt kravet på ägar- och ledningsprövning.

Föräldrakooperativet Sjöormen har en ny föräldrastyrelse. Som det står i lagen anmäls detta till kommunen. Innan kommunen ens vill påbörja sin prövning om alla uppfyller kravet på insikt (som ska har förvärvats genom erfarenhet eller på annat sätt) ska styrelsen skicka in betyg, cv och arbetsgivarintyg till kommunen. Kommunen begär också in kreditupplysning och utdrag ur belastningsregistret på samtliga föräldrar i styrelsen. Kommunen diarieför samtliga inkomna handlingar, men saknar en plan för gallring av dessa.

Listan kan göras lång. I dag ställs inga som helst kompetenskrav på förtroendevalda eller tjänstemän genom en extern prövning om de sysslar med kommunala förskolor. Om du däremot engagerar dig i dina barns föräldrakooperativ – var beredd på att synas i alla sömmar. Med lupp!

Självklart ska granskning ske. Dock bör det ställas kompetenskrav även på de politiker som, arvoderade av skattemedel, ska sköta både kommunala förskolor och säkerställa att lika villkor efterlevs.

Mimmi von Troil, generalsekreterare
IV – Idéburen Välfärd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: