Att sova med en mygga

Dalai Lama lär ha sagt att ”Om du tror du är för liten för att göra skillnad, försök då att sova med en mygga.” Uttrycket gör det oerhört tydligt att vi alla, vem vi än är, har möjlighet att göra skillnad. Det handlar om att vilja. Att göra skillnad behöver inte vara de stora elefantklivenFortsätt läsa ”Att sova med en mygga”

”Vi tillsätter en utredning!”

Vård, skola, omsorg – tre områden som ligger nära oss alla. Tre områden som berör på ett helt annat sätt än infrastruktur, energi- eller forskningspolitik. Naturligtvis kan dessa tre sistnämnda områden också röra upp känslorna, men då handlar det oftast om ”närmast sörjande”, alltså de som är mera direkt berörda. När vi pratar vård, skolaFortsätt läsa ””Vi tillsätter en utredning!””

Skolsegregationen – ett kommunalt ansvar

Friskolereformen har både hyllats och dissats. Din uppfattning om den är bra eller dålig handlar mycket om var du befinner dig på höger-vänsterskalan i politiken. Skälet är att friskolereformen inte längre handlar om friskolor utan om vinstutdelning. Den handlar inte längre om rätten att välja förskola eller skola utan om börsnoterade koncerner. Svenska folket villFortsätt läsa ”Skolsegregationen – ett kommunalt ansvar”

Identitetskris i kommunerna

Det kommunala självstyret är en helig ko i Sverige. Det får under inga omständigheter ifrågasättas. Så därför gör jag det nu. Utifrån tanken om det kommunala självstyret ”äger” kommunen frågan om förskolan trots att det finns tvingande nationell lagstiftning, en nationell läroplan och mängder av generella och specifika statsbidrag. Som ett paraply över allt dettaFortsätt läsa ”Identitetskris i kommunerna”

Svensk lag missgynnar idéburen välfärd

Vård, omsorg och utbildning är tre samhällsbärande sektorer som domineras och finansieras av våra gemensamma skattemedel. De största utförarna är våra kommuner och regioner/landsting, men här finns också en mängd idéburna aktörer som vill ge sina medmänniskor bästa tänkbara service – utan egen ekonomisk vinning. Tiotusentals människor arbetar dagligen i fristående förskolor och skolor, iFortsätt läsa ”Svensk lag missgynnar idéburen välfärd”

Vi vill fortsätta bidra till vårt gemensamma samhälle

”Det tar tid att ändra på lagstiftning och allting måste utredas grundligt” – det är ett mantra som regerings- och riksdagsföreträdare har upprepat när den idéburna välfärden har knackat på och påpekat att det behövs förändring. Oavsett regering har utredningar om ideell sektor, idéburna aktörer och civilsamhällets betydelse avlöst varandra sedan 1990-talet. Trots att direktivenFortsätt läsa ”Vi vill fortsätta bidra till vårt gemensamma samhälle”

Nämndpolitiker i Hallsberg saknar tillräcklig kunskap – anser tjänsteman i Örebro

”Land ska med lag byggas” – uttrycket återfinns i Sveriges gamla landskapslagar men var även Karl XV:s valspråk. Som parentes kan nämnas att under hans regenttid infördes kommunal rösträtt för kvinnor och han är också den kung som har invigt flest järnvägar i Sverige. I dag hittar vi uttrycket i Regeringsformens första paragraf, tredje stycket:Fortsätt läsa ”Nämndpolitiker i Hallsberg saknar tillräcklig kunskap – anser tjänsteman i Örebro”

Det kan aldrig vara fel att be om hjälp när man behöver det!

Min pappa arbetade för FN, SIDA och den finska motsvarigheten till SIDA. Det gjorde att jag växte upp i länder som saknade de trygghetssystem som vi i Sverige är vana vid. Det var inget ovanligt att se leprasjuka tiggare på gatorna i Addis Abeba, barn som bad om pengar i Kingston eller att i utkantenFortsätt läsa ”Det kan aldrig vara fel att be om hjälp när man behöver det!”

Vad är idéburen välfärd – egentligen?

Begreppet är sammansatt av två viktiga termer, idéburen och välfärd. Idéburen verksamhet är ett sätt att beskriva den sektor som befinner sig mellan offentlig sektor och privat sektor, den tillhör varken den ena eller andra. För att få definieras* som idéburen verksamhet ställs en del formella krav. Verksamheten ska: vara formell, till exempel ha enFortsätt läsa ”Vad är idéburen välfärd – egentligen?”

Ibland måste man våga vara besvärlig. Ibland måste man våga striden.

Det är ingen hemlighet att svenskarna helst löser alla problem och svårigheter med konsensusbeslut. Det skriver Olle Wästberg, Svenska institutet i ”Management by consensus – the Swedish way”, en artikel från 2009. I Sverige har vi därför en kluven inställning till alla dem som ifrågasätter eller motsätter sig konsensusmetoden. Lägg sen till Jante-fenomenet till dennaFortsätt läsa ”Ibland måste man våga vara besvärlig. Ibland måste man våga striden.”